Oddelenie pre vedu, výskum a vzdelávanie

  Vedúci oddelenia

  Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
  Vedúci oddelenia pre vedu výskum a vzdelávanie

  Referát externého vzdelávania

  Ing. Daniela Tuhárska

  email: dtuharska@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3106

  Referát interného vzdelávania

  Bc. Katarína Baláž Krišková

  email: kkriskova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2347

  Oddelenie vedeckých informácii

  Mgr. Lucia Chovanova

  tel.: +421 48/ 441 3444
  tel.: +421 48/ 441 2378
  email: kniznica1@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2341