Ekonomicko - prevádzkový úsek

  Námestníčka

  Ing. Ivana Sklenková
  MHA – ekonomicko - prevádzková námestníčka

  Sekretariát

  Mgr. Martina Hovorková

  email: martina.hovorkova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2114

  Referát pre riadenie dlhu a likvidity

  Adriana Peťková

  email: apetkova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2371

  Oddelenie informačných technológií

  Ing. Milan Zorvan

  email: milan.zorvan@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2392

  Oddelenie nákupu a logistiky

  Ing. Ľubica Bobrová

  email: lbobrova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3886

  Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

  Ing. Martina Pohorelská, MBA

  email: mpohorelska@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3867

  Oddelenie zdravotných poisťovní

  Ing. Mgr. Eva Ťureková

  email: eturekova@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2361

  Referát administratívnych činností

  Mgr. Ivana Ryšavá

  email: irysava@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2102

  Referát skladového hospodárstva

  email: sklad@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3998

  Prevádzkové oddelenie

  Mgr. Marek Gazdík

  email: mgazdik@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 3552

  Oddelenie údržby

  Ing. Daniel Rakyta

  email: drakyta@nspbb.sk
  tel.: +421 48/ 441 2693