Kongresu miniinvazívnej chirurgie sa zúčastnilo 200 odborníkov zo štyroch krajín

Domov / Uncategorized @sk / Kongresu miniinvazívnej chirurgie sa zúčastnilo 200 odborníkov zo štyroch krajín

Kongresu miniinvazívnej chirurgie sa zúčastnilo 200 odborníkov zo štyroch krajín

Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie FNsP F.D. Roosevelta koncom novembra usporiadalo v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou a Sekciou endoskopické a miniinvazivní chirurgie pri ČCHS na Táloch Kongres miniinvazívnej chirurgie s medzinárodnou účasťou.

Prezentovaných bolo spolu 42 prednášok na tému komplikácie v laparoskopickej chirurgii a prednášky zabrali celú škálu operácií na tráviacom trakte. Odzneli prednášky o komplikáciách v oblasti základných operácií – ako sú operácie prietrží a žlčníkov, ďalej náročnosť a komplikácie pri operáciách v oblasti hiátu a pri kolorektálnych operáciách.
Zaujímavé boli aj prednášky týkajúce sa neobvyklých nálezov počas operácie – ako napr. bráničné prietrže
Kongresu sa zúčastnilo spolu cez 200 účastníkov zo Slovenska a Čiech ako aj hostia z Ukrajiny a Izraela. Kongres bol účastníkmi hodnotený na veľmi vysokej úrovni čo sa týka odborného programu aj počtu

image_pdfimage_print