Roboticky asistovaná chirurgia

Domov / Roboticky asistovaná chirurgia

V marci roku 2011 sa vo FNsP F.D.Roosevelta začali ako v prvej a doposiaľ jedinej nemocnici na Slovensku vykonávať roboticky asistované operácie. Roboticky asistovaná chirurgia sa vykonáva za pomoci technológie da Vinci.
Roboticky asistovaná chirurgia (RACH) je najnovším, dynamicky sa rozvíjajúcim trendom v chirurgických disciplínach, ktorý umožňuje operovať v ťažko dostupných miestach. Jedná sa o miniinvazívnu metódu s minimálnymi operačnými zásahmi do organizmu pacienta.

Výhody
RACH predstavuje výhody ako pre pacienta tak aj pre operatéra.
U pacienta dochádza počas zákroku k menšej traumatizácii tkaniva  menším krvným stratám, po zákroku je rana menej bolestivá, znižuje sa výskyt pooperačných komplikácií, hospitalizácia je kratšia a návrat do bežného života rýchlejší. Samotný zákrok zanecháva menej jaziev a kozmetických defektov.
Pre lekára znamená už spomenutú lepšiu dostupnosť ťažšie operovateľných miest, lepšiu vizualizáciu operačného poľa, rýchlejšie „zaučenie sa“ a menšiu fyzickú záťaž počas výkonu.

Robotický systém Da Vinci
Výkony roboticky asistovanej chirurgie sa vykonávajú s pomocou robotického systému da Vinci.
Systém da Vinci je viacramenný (2 alebo 3 ramená ovládajú nástroje + 1 rameno pohybujú kamerou) laparoskopický operačný systém, ktorý simuluje pohyby ľudských rúk v tele pacienta. Lekár sedí pri ovládacej konzole, operačné pole vidí pomocou stereoskopického zobrazovacieho kanála, pomocou joystickov ovláda nástroje v „rukách“ robota, ktoré cez vpichy v koži pacienta veľmi precízne vykonávajú samotný výkon v tele pacienta.
Robotický systém da Vinci sa skladá z troch základných súčastí, ktoré dohromady tvoria funkčný celok a to ovládacia konzola, operačná konzola a videoveža.

Centrum robotickej chirurgie vo FNsP FDR
Naša nemocnica je jediná na Slovensku,  kde  sa roboticky asistované operácie vykonájú. Prvá operácia sa uskutočnila 14. 3. 2011.
Technológiu da Vinci  používame v odboroch urológia a gynekológia, najčastejšie v chirurgickej liečbe lokalizovaných nádorov prostaty a pri hysterektómii. Od leta 2014 sa operuje roboticky aj kolorektálny karcinóm a  najnovšie ho využívajú už aj otorinolaryngológovia.
Na roboticky asistované výkony bol vyškolený špeciálny tím odborníkov z radov lekárov a sestier FNsP F.D.

VIDEO: Ako to vyzerá, keď vás operuje robot a lekár ho ovláda o niekoľko metrov ďalej? O výhodách robotických operácii hovoril prednosta Urologickej kliniky MUDr. Vladimír Baláž, PhD. a jeho pacienti po operácii prostaty v relácii RTVS – Ambulancia. 

Ambulancia RTVS - robotika