Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Urologická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Baláž Vladimír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Švec Milan   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Babeľa Jozef   lekár
MUDr. Božiková Magdaléna   lekár
MUDr. Cseriová Adriana   lekár
MUDr. Farra Roman   lekár
MUDr. Franko Martin   lekár
MUDr. Chudý Marek   lekár
MUDr. Kňazík Radoslav   lekár
MUDr. Kováčik Viktor   lekár
MUDr. Kubas Viliam   lekár
MUDr. Matuška Tibor   lekár
MUDr. Molčan Jaroslav   lekár
MUDr. Valent Peter   lekár