Urologická klinika SZU

Domov / Urologická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Urologická klinika má dve ošetrovacie jednotky s kapacitou 45 lôžok na ktorých je ročne ošetrených takmer 2000 pacientov. Poskytuje komplexnú starostlivosť o urologických pacientov – diagnostiku, liečbu a ambulantnú starostlivosť.
Hospitalizuje pacientov s urologickými ochoreniami všeobecného typu, s urologickými nádorovými ochoreniami, pacientov s urolitiázou a zlyhaním obličiek obštrukčného typu, s urodynamickými poruchami, pacientov s vývojovými chybami močového systému. Podieľa sa na transplantačnom programe – pri odbere obličiek od mŕtvych alebo živých darcov, transplantácii obličiek a riešení posttransplantačných urologických komplikácií.
Naším pacientom ponúkame služby z oblasti minimálne invazívnej urologickej chirurgie (laparoskopické operácie obličiek, liečba ureterolitiázy flexibilným ureteroskopom + laserovou dezintegráciou konkrementov, ESWL).
K urologickej klinike patrí aj ambulantná časť s ordinariátom pre onkourológiu a urodynamiku, ku ktorým sú pripojené príslušné ambulancie.
II. Urologická klinika pri SZU plní úlohy pracoviska postgraduálneho vzdelávania v odbore urológia. V rámci SZU sa podieľa na organizácii tematických kurzov a školiacich pobytov v príprave na kvalifikačnú atestáciu z odboru.

Odbory kliniky:

1. Urológia
2. Onkológia v urológii