Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Oddelenie rádiológie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Okapec Stanislav lekár, primár odd.
MUDr. Hrubá Terézia lekár
MUDr. Kalmárová Andrea lekár
MUDr. Kaniansky Michal lekár
MUDr. Slotová Silvia lekár
MUDr. Novotná Kateřina lekár
MUDr. Chovancová Daniela lekár
MUDr. Opravil Zdeněk lekár
MUDr. Šulajová Jana lekár
MUDr. Žilinčan Michal lekár
MUDr. Jurek Vladimíra lekár
MUDr. Zerzan Jozef lekár
MUDr. Soják Lukáš lekár
MUDr. Zímová Marína lekár
MUDr. Macaláková Zuzana lekár
MUDr. Kružliak Adam lekár
MUDr. Tesařová Pavla lekár
MUDr. Surkošová Miroslava lekár
MUDr. Danček Filip lekár