Oddelenie rádiológie

Domov / Oddelenie rádiológie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Rádiologické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta patrí ku komplexne vybaveným oddeleniam, vykonáva diagnostiku vo všetkých oblastiach ľudského tela zobrazovacími metódami a vykonáva na ne nadväzujúce intervenčné zákroky. Rozsah činností vychádza z potrieb kliník a oddelení nemocnice III. typu s nadregionálnou pôsobnosťou.

Rádiologické oddelenie sa člení na nasledujúce úseky:

– základná skiagrafická diagnostika (RTG)
– ultrazvuková diagnostika (USG)
– výpočtová tomografia (CT)
– mamografie
– magnetická rezonancia (MR)
– angiografie a intervenčnej rádiológie (AG)

  • Z konvenčnej rádiodiagnostiky sa vykonávajú skiagrafie hrudníka, brucha, skeletu, zubné rtg vyšetrenia.
  • Ultrasonografické vyšetrenia sú zamerané hlavne na brušnú diagnostiku, vykonávajú sa vyšetrenia mäkkých tkanív pre ortopédiu a traumatológiu, vyšetrenia štítnej žľazy, bioptické vyšetreniapod USG kontrolou v oblasti brucha, drenáže tekutinových kolekcií, Dopplerovské vyšetrenia sú zamerané na periférne cievy.
  • Na moderných CT prístrojoch GE VCT – 64 a GE Optima 660 sa okrem štandardných vyšetrení vykonávajú angiografické vyšetrenia ciev v oblasti mozgu, krku, hrudníka, brucha a končatín s možnosťou trojrozmernej rekonštrukcie,CT-kolonografie, CT-enteroklýzy, biopsie a drenáže pod CT kontrolou.
  • Pri diagnostike ochorení prsníka sa vykonávajú mamografie a USG, z intervencií sa vykonávajú stereotaktické tenkoihlové punkcie prsníka k odberu materiálu na cytologické vyšetrenie a predoperačné označenie podozrivých ložísk lokalizačnou ihlou.
  • Na pracovisku magnetickej rezonancie s prístrojom GE Signa HDxt 1.5T sa vykonávajú vyšetrenia zamerané na ochorenia nervovej sústavy, muskuloskeletálny systém, parenchýmové orgány dutiny brušnej, MR-kolonografie, MR-enteroklýzy, MRCP, MR angiografie ciev dolných končatín u pacientov alergických na jódové kontrastné látky, MR vyšetrenia tehotných žien bez poškodenia plodu.
  • Na angiografickom pracovisku sa vykonávajú vyšetrenia zamerané na podrobné zobrazenie a posúdenie zmien na arteriálnom a žilnom systéme a orgánoch súvisiacich s cievnym systémom.
  • Intervenčné rádiologické pracovisko sa zameriava na miniinvazívne vyšetrovacie a liečebné zákroky. Vykonávajú sa vaskulárne a nevaskulárne intervencie. Pri nich sa používajú špeciálne nástroje a materiály (ihly, katétre, stenty, embolizačné materiály, lieky), ktoré sa zavádzajú kožným vpichom do cieľového orgánu pod priamou vizuálnou kontrolou zobrazovacími metódami.
  • Z vaskulárnych zákrokov sa vykonávajú PTA na centrálnych a periférnych cievach, implantácie stentov, rekanalizácie akútnych periférnych arteriálnych uzáverov, embolizácie nádorov, cievnych malformácii a cievnych lézií, odber žilných krvných vzoriek u endokrinných ochorení, implantácie kaválnych filtrov, liečba pretlaku vo vrátnicovom riečišti (TIPS). Z nevaskulárnych intervencií sa vykonávajú biopsie a drenáže tekutinových kolekcií pod USG a CT kontrolou, chemické lýzy a obstreky miešnych koreňov pod CT kontrolou, drenáže žlčových ciest a implantácie stentov.