Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Oddelenie pneumológie a ftizeológie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Urda Michal lekár, primár odd.
MUDr. Kemková Daniela lekár, zástupca primára
MUDr. Bérešová Eva lekár, vedúca centra pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých pacientov
MUDr. Urda Michal lekár
MUDr. Daxnerová Eva lekár
MUDr. Kubischová Monika lekár
MUDr. Mišániová Michaela lekár
MUDr. Pavlušová Aneta lekár
MUDr. Šteruský Miroslav lekár
MUDr. Urdová Veronika lekár