Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Oddelenie otorinolaryngológie – ORL

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Pniak Tomáš PhD. lekár, primár odd.
MUDr. Legiň Branislav lekár, zástupca primára
MUDr. Frühwaldová Silvia lekár
MUDr. Lásková Margaréta lekár
MUDr. Uhliarová Barbora PhD. lekár, t.č.MD
MUDr. Mesárošová Zuzana lekár, foniater
MUDr. Lacko Marian lekár, foniater
MUDr. Roháč Ľubomír lekár
MUDr. Navrátilová Marcela lekár
MUDr. Sirotňáková Lucia lekár t.č.RD
MUDr. Očkajová Simona lekár
MUDr. Gregušová Martina lekár