Lekári kliniky

Oddelenie otorinolaryngológie – ORL
lekár, primár odd.

MUDr. Tomáš Pniak PhD.

lekár, zástupca primára

MUDr. Branislav Legiň

lekár

MUDr. Silvia Frühwaldová

lekár

MUDr. Margaréta Lásková

lekár, t.č.MD

MUDr. Barbora Uhliarová PhD.

lekár, foniater

MUDr. Zuzana Mesárošová

lekár, foniater

MUDr. Marian Lacko

lekár

MUDr. Ľubomír Roháč

lekár

MUDr. Marcela Navrátilová

lekár t.č.RD

MUDr. Lucia Sirotňáková

lekár

MUDr. Simona Očkajová

lekár

MUDr. Martina Gregušová