Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Oddelenie infektológie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Vološinová Diana PhD., MBA primárka
MUDr. Gablas Milan lekár
MUDr. Lovrantová Eliška PhD. lekár
MUDr. Vachalíková Mária lekár
MUDr. Trnovec Július lekár, zástupca primára
MUDr. Hricová Andrea sekundárny lekár
MUDr. Ivaničová Ivana sekundárny lekár, t.č. MD
MUDr. Tetiana Modynets sekundárny lekár
MUDr. Shandor Valentyna sekundárny lekár
MUDr. Šimská Barbora sekundárny lekár
MUDr. Kapurníková Eva sekundárny lekár