Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári kliniky

Oddelenie infektológie
primárka

MUDr. Diana Eva PhD., MBA

lekár

MUDr. Milan Gablas

lekár

MUDr. Eliška Lovrantová PhD.

lekár

MUDr. Mária Vachalíková

lekár, zástupca primára

MUDr. Július Trnovec

sekundárny lekár

MUDr. Andrea Hricová

sekundárny lekár, t.č. MD

MUDr. Ivana Ivaničová

sekundárny lekár

MUDr. Modynets Tetiana

sekundárny lekár

MUDr. Valentyna Shandor

sekundárny lekár

MUDr. Barbora Šimská

sekundárny lekár

MUDr. Eva Kapurníková