Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Oddelenie transplantačnej a cievnej chirurgie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Janek Július PhD. primár OCCH
MUDr. Kminiak Radoslav PhD. zástupca primára OCCH
MUDr. Takáč Radovan   lekár
MUDr. Necpal Roman   lekár
MUDr. Štaudinger Karol   lekár
MUDr. Ondruška Matej   lekár
MUDr. Zanovit Matej   lekár