Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Domov / Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Oddelenie centrálnych operačných sál (OCOS) je samostatné oddelenie, nachádzajúce sa v monobloku B I na 0.a 1. poschodí. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1983. Oddelenie tvorilo 12 operačných sál a 2 zákrokové miestnosti. Komplex dopĺňali prevádzkové miestnosti oddelenia COS a OAIM. 
V  septembri v roku 2011 bola začatá komplexná rekonštrukcia oddelenia, ktorá bola ukončená v júli 2013. Jednalo sa o najväčšiu a najnákladnejšiu rekonštrukciu v histórii nového nemocničného areálu. Prostriedky čerpala nemocnica z nenávratného príspevku z fondov EU a celková investícia dosiahla výšku 26,5 mil. €.

Dvanásť zrekonštruovaných a štyri nové operačné sály dosahujú vybavením a technológiami štandard vyspelých európskych krajín a poskytujú široký priestor na rozvoj chirurgických odborov:

Čo priniesla rekonštrukcia:

• Neurochirurgická klinika má získaním druhej operačnej sály možnosti na rozšírenie programu operácií chrbtice.
• Oční chirurgovia majú po prvýkrát k dispozícii špeciálne operačné stoly s integrovaným kreslom pre operatéra.
• Gynekológovia majú špeciálnu sálu pre endoskopické operácie.
• Ortopédi môžu rozšírením počtu sál zvýšiť počet operácií kĺbových náhrad, na ktoré v poradovníkoch  zdravotných poisťovní čakajú tisícky pacientov.
• 3D RTG umožňuje traumatológom trojdimenzionálne zobrazenie zlomeniny, vďaka čomu operatér postrehne  detaily, ktoré pri 2D zobrazení nie sú jednoznačne viditeľné.
• Transplantačná operačná sála je vybavená takými „špecialitami“ ako prístroje na rozmrazovanie krvnej plazmy a krvi, prístroj na autotransfúziu krvi. Rapid Infusion set kontroluje a dopĺňa veľké straty krvi, ku ktorým počas  transplantácie pečene dochádza a množstvo ďalšieho vybavenia, ktorých existenciu by laik zaradil do kategórie science fiction. 
Medzi ďalšie technologické vymoženosti patrí vysokokvalitná klimatizácia, ktorá nebude regulovať len teplotu vzduchu, ale aj jeho vlhkosť. 
Laminárne prúdenie vzduchu znižuje riziko kontaminácie operačného poľa a zabezpečí na sále superaseptické
prostredie. 
Operačné lampy produkujú vďaka LED diódam studené svetlo, čo si najmä lekári počas niekoľko hodín trvajúceho výkonu veľmi pochvaľujú. Novou je aj možnosť nastavovať intenzitu ostatného osvetlenia sály.
Osem sál je vybavených predprípravou na jednoduché pripojenie digitálneho kamerového systému, čím sa umožní online sledovať v HD kvalite priebeh operácie. Táto novinka bude prínosom pre vzdelávacie
aktivity, keďže FNsP F. D. Roosevelta je aj významnou vzdelávacou základňou Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Od 5. augusta 2013 bolo Oddelenie centrálnych operačných sál uvedené do plnej prevádzky.

Na OCOS sa vykonávajú vysokošpecializované operačné výkony:
II. Gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, II. Chirurgickej kliniky SZU, Kliniky plastickej chirurgie SZU, Neurochirurgickej kliniky SZU, II. Urologickej kliniky SZU, II. Očnej kliniky SZU, Oddelenia cievnej chirurgie, Oddelenia otorinolaryngológie, Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, Oddelenia ortopédie, Oddelenia úrazovej chirurgie –traumatológia a Transplantačného centra. Oddelenie centrálnych operačných sál poskytuje tiež služby pre DFNsP BB. 
Za rok 2015 bolo vykonaných na Oddelení centrálnych operačných sál 12 379 operačných výkonov.

Organizačné členenie:

Po rekonštrukcii oddelenie tvorí 16 operačných sál s počtom operačných stolov 17. Operačné sály sú umiestnené na dvoch poschodiach. Na každom poschodí sa nachádza 8 operačných sál. Na 0. poschodí  sú sály určené na mezoseptické výkony, na 1. poschodí na aseptické výkony. Na sále  č. XII.  určenej pre operácie II. Očnej kliniky SZU sú umiestnené dva operačné stoly.
Súčasťou OCOS sú aj prípravné a prebúdzacie priestory anestézie na 0. a 1. poschodí so 16 lôžkami.
Komplex dopĺňajú prevádzkové miestnosti ( civilné šatne, ,,biely“ a ,,zelený“ filter, pracovne, protokolové a denné miestnosti, sklady, čistiace miestnosti﴿. 
Za chod OCOS zodpovedá riaditeľovi nemocnice primár oddelenia, v neprítomnosti primára jeho zástupca. Vedúca sestra a 2 staničné  sestry zodpovedajú primárovi a metodicky sa riadia pokynmi námestníka pre ošetrovateľstvo.  

Od 1.12.2019 bolo oddelenie zlúčené s Oddelením centrálnej sterilizácie a vzniklo Oddelenie centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie.

Centrálna sterilizácia

Centrálna sterilizácia súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP FDR v Banskej Bystrici. Nachádza sa na -2. podlaží pod monoblokmi A a B. Zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie. Poskytuje okrem parovej aj etylénoxidovú a plazmovú sterilizáciu, ktoré sú vhodné pre termolabilné materiály a predstavujú spoľahlivé a variabilné sterilizačné metódy. Úsek úpravy postelí zabezpečuje dekontamináciu a dezinfekciu postelí a lôžkovín pre pacientov.
Centrálna sterilizácia zásobuje sterilným materiálom okrem FNsP FDR aj SÚSCCH, DFNsP a mnoho iných štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadení nielen v Banskej Bystrici, ale aj v celej spádovej oblasti okresu a kraja.