Oddelenie centrálnej sterilizácie

Domov » Kliniky a oddelenia » Oddelenie centrálnej sterilizácie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

oddelenie centrálnej sterilizácie a úpravy postelí je súčasťou spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FNsP FDR v Banskej Bystrici. Oddelenie vzniklo v roku 1982. Nachádza sa na -2. podlaží pod monoblokmi A a B. Zabezpečuje dekontamináciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok pre ich ďalšie použitie. Poskytuje okrem parovej aj etylénoxidovú a plazmovú sterilizáciu, ktoré sú vhodné pre termolabilné materiály a predstavujú spoľahlivé a variabilné sterilizačné metódy. Úsek úpravy postelí zabezpečuje dekontamináciu a dezinfekciu postelí a lôžkovín pre pacientov.
Oddelenie centrálnej sterilizácie zásobuje sterilným materiálom okrem FNsP FDR aj SÚSCCH, DFNsP a mnoho iných štátnych aj neštátnych zdravotníckych zariadení nielen v Banskej Bystrici, ale aj v celej spádovej oblasti okresu a kraja.

Pracoviská oddelenia:

1. Centrálna sterilizácia
2. Centrálna úprava postelí