Lekári kliniky

Odd. maxilofaciálnej chirurgie
lekár, primár

MUDr. Rastislav Slávik

lekár, zástupca primára

MUDr. Adam Stebel MDDr.

lekár

MUDr. Juraj Abelovský MDDr.

lekár

MUDr. Štorceloová Dorota

lekár

MUDr. Dušan Poruban CSc.

MUDr. Hocková Barbora