Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Odd. maxilofaciálnej chirurgie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Slávik Rastislav   lekár, primár
MUDr. Stebel Adam MDDr. lekár, zástupca primára
MUDr. Abelovský Juraj MDDr. lekár
MDDr. Dorota Štorceloová   lekár
MUDr. Poruban Dušan CSc. lekár
MDDr. Barbora Hocková