Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Vilček Róbert   lekár, primár
MUDr. Jendrušáková Miroslava   lekár