Lekári kliniky

Odd. klinického pracovného lekárstva a klin. toxikológie
lekár, primár

MUDr. Róbert Vilček

lekár

MUDr. Miroslava Jendrušáková