Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Neurochirurgická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Šulaj Ján PhD. prednosta kliniky
MUDr. Patráš František PhD. zástupca prednostu
MUDr. Prof. Galanda Miroslav CSc. lekár – konzultant
MUDr. Galanda Tomáš PhD. lekár
MUDr. Kalina Roman   lekár
MUDr. Kňazovický Ladislav   lekár
MUDr. Koppal Peter   lekár
MUDr. Jankovič Peter   lekár
MUDr. Rusiňáková Martina   lekár
MUDr. Lukáč Marek   lekár
MUDr. Zachar Branislav   lekár
MUDr. Pivarníková Katarína   lekár
PhDr. Klúzová Mária   klin. logopéd