Neonatologická klinika SZU

Domov / Neonatologická klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Neonatologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta je jediným samostatným novorodeneckým oddelením v Banskobystrickom samosprávnom kraji a je súčasťou perinatologického centra. Zabezpečuje komplexnú neonatologickú starostlivosť, vrátane intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti pre celý kraj. V prípade potreby, v koordinácii s inými perinatologickými centrami, zabezpečuje starostlivosť aj o novorodencov z iných krajov. Podieľa sa na transportnej službe kriticky chorých novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému. Je školiacim pracoviskom II. Detskej kliniky SZU v Bratislave. Ako prvé odd. v Slovenskej republike získalo titul Baby Friendly Hospital.
Pracovisko je situované v monobloku B2 a má 33 lôžok na 4 ošetrovacích jednotkách. Na 2. poschodí sa nachádza Jednotka intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti so siedmimi lôžkami a jednotka vysoko špecializovanej starostlivosti o novorodencov s piatimii lôžkami JIRS. Na 3. poschodí sa nachádza Jednotka intenzívnej starostlivosti so siedmimi lôžkami JIS s troma lôžkami a úsek fyziologických novorodencov s jedenástimi lôžkami FN.

Súčasťou oddelenia je Banka ŽM-MM (ženského-materského) mlieka, situovaná na 1. poschodí monobloku B2. Sledovanie novorodencov s perinatálnou patológiou a rizikom zabezpečuje Pediatrická ambulancia, ktorá sa nachádza v poliklinickej časti FNsP F. D. Roosevelta na 3. poschodí.

BANKA ŽENSKÉHO – MATERSKÉHO MLIEKA

Ako postupovať, keď má mamička nadbytok materského mlieka a má zaujem o darcovstvo
Postup a podmienky…

Banka ŽM – B2/1 posch.
Styková Jana, Bc.
e-mail: bankazm(_@_)nspbb.sk

Odbory oddelenia:

1. Neonatológia
2. Perinatológia (maternofetálna medicína)

Užitočné informácie pre mamičky:​

Na klinike pôsobí Občianske združenie ČLOVIEČIK.
Našu činnosť môžete finančne podporiť na č. účtu: 2924852317/1100, Tatrabanka, a.s.
Prípadne vecnými darmi, alebo poskytnutím služby na realizáciu projektov (nábytok, svietidlá, dekorácie, stavebné práce…)
Za akúkľvek formu pomoci Vám vopred srdečne ďakujeme.

VIDEO