Lekári kliniky

Náš tím
prednosta kliniky

MUDr. Július Janek, PhD.

zástupca prednostu - primár cievnej chirurgie

MUDr. Radoslav Kminiak, PhD.

zástupca prednostu - primár HPB chirurgie

MUDr. František Hampl

MUDr. Roman Necpal

MUDr. Mykhailo Bedevelskyi

MUDr. Igor Slobodník

MUDr. Marek Rusňák

MUDr. Martin Miklo, MSc., MPH

MUDr. Karol Štaudinger

MUDr. Martin Pavluš

MUDr. Martin Sirotňák

MUDr. Izabela Bosznayová

MUDr. Matej Zanovit

MUDr. Matej Ondruška

primár Oddelenie odberov orgánov a transplantačných databáz

MUDr. Radovan Takáč

MUDr. Matúš Benedik