Cievna chirurgia

Domov / Cievna chirurgia

V odbore cievna chirurgia sa klinika zaoberá diagnostikou, chirurgickou a
endovaskulárnou liečbou vrodených a získaných ochorení ciev.

V rámci cievnej chirurgie vykonávame nasledovné spektrum výkonov:

 • otvorené a endovaskulárne operácie na cievnom systéme (okrem
  vnútrolebečného priestoru a srdca)
 • endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty – EVAR v spolupráci
  s rádiologickým pracoviskom
 • intraarteriálne trombolýzy tepnových uzáverov
 • rádiofrekvenčné ablácie varixov dolných končatín – RFA
 • kompletné spektrum cievnych prístupov pre hemodialýzy
 • chirurgická liečba nádorov a nádorových trombov dolnej dutej žily včetne
  retrohepatálneho úseku
 • voľné muskulokutánne laloky v spoluprácii s klinikou plastickej chirurgie
 • debranching viscerálnych ciev pred endovaskulárnou liečbou
 • operácie viscerálnych aneuryziem
 • úrazy ciev

  Úsek cievnej chirurgie zabezpečuje 24 hodinovú starostlivosť pre náhle
  angiochirurgické príhody vo svojej spádovej oblasti.