Lekári – Klinika plastickej chirurgie SZU

TitulPriezviskoMenoTitulyFunkcia
MUDr.UliankoJozefPhD.lekár, prednosta kliniky
MUDr.Valentová – StrenáčikováSilviaPhD.lekár, zástupca prednostu
MUDr.ParkániováKatarína lekár
MUDr.MrázJán lekár
MUDr.SlanáDaniela lekár
MUDr.ŠimbochováEva lekár
MUDr.ŽabkováSimona lekár
MUDr.DivokAndrej lekár