Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Klinika plastickej chirurgie SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Ulianko Jozef PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Valentová – Strenáčiková Silvia PhD. lekár, zástupca prednostu
MUDr. Parkániová Katarína   lekár
MUDr. Mráz Ján   lekár
MUDr. Slaná Daniela   lekár
MUDr. Košalková Lea   lekár
MUDr. Žabková Simona   lekár
MUDr. Divok Andrej   lekár