Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Očná klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Jančo Ladislav FEBO lekár, prednosta kliniky
MUDr. Praženicová Mária   lekár, zástupca prednostu
MUDr. Hrubá Eva   lekár – MD
MUDr. Demský Peter   lekár
MUDr. Gablasová Katarína   lekár
MUDr. Hurajová Zuzana   lekár
MUDr. Lešková Viola   lekár
MUDr. Mattová Christiána   lekár
MUDr. Matisovská Anna   lekár
MUDr. Mesárošová Mária   lekár
MUDr. Mráz Stanislav   lekár
MUDr. Strachanová Oľga   lekár – MD
MUDr. Šnegoňová Mária   lekár
MUDr. Dančeková Silvia   lekár – MD
MUDr. Tkáčová-Villemová Katarína   lekár
MUDr. Leštáchová Michaela   lekár
MUDr. Kollárová Alexandra   lekár
MUDr. Lukáčová Petra   lekár
MUDr. Selecká-Možuchová Katarína   lekár
MUDr. Smiková Daniela   lekár
MUDr. Hudáčeková Mária   lekár