Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Neurologická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
Doc. MUDr. Donáth Vladimír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Martiníková Martina   lekár, zástupca prednostu kliniky
MUDr. Holecová Viera   lekár
MUDr. Kanát Dušan PhD. lekár
MUDr. Kothaj Ján   lekár
MUDr. Badinská Necpálová Martina   lekár
MUDr. Garajová Barbora   lekár
MUDr. Stankovičová Zuzana   lekár
MUDr. Kračúnová Jana   lekár
MUDr. Dúbravcová Mária   lekár, MD
MUDr. Fabíková Alexandra   lekár, MD
MUDr. Rusňáková Andrea   lekár
PhDr. Nárožná Kocúrová Martina   psychológ
MUDr. Laurincová Silvia   lekár
MUDr. Boltvanová Eva   lekár
MUDr. Garajová Michaela   lekár
MUDr. Maslíková Paulína   lekár
MUDr. Gazdová Lucia   lekár, MD
MUDr. Savka Dorota   lekár
MUDr. Bačová Simona   lekár
MUDr. Grossmanová Laura   lekár
MUDr. Berecová Michaela   lekár
MUDr. Hatňanková Miroslava   lekár