Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Neurologická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
Doc. MUDr. Donáth Vladimír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Martiníková Martina lekár, zástupca prednostu kliniky
MUDr. Holecová Viera lekár
MUDr. Kanát Dušan PhD. lekár
MUDr. Kothaj Ján lekár
MUDr. Badinská Necpálová Martina lekár
MUDr. Garajová Barbora lekár
MUDr. Stankovičová Zuzana lekár
MUDr. Kračúnová Jana lekár
MUDr. Dúbravcová Mária lekár
MUDr. Fabíková Alexandra lekár
MUDr. Rusňáková Andrea lekár MD
PhDr. Nárožná Kocúrová Martina psychológ
MUDr. Laurincová Silvia lekár
MUDr. Boltvanová Eva lekár MD
MUDr. Garajová Michaela lekár MD od 14.2.2019
MUDr. Maslíková Paulína lekár MD
MUDr. Kapustová Lucia lekár
MUDr. Savka Dorota lekár