Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Valky Jozef PhD. prednosta KAIM
MUDr. Kvasníková Zuzana   zástupca prednostu
MUDr. Venglarčík Michal PhD. zástupca prednostu
MUDr. Arpášová Mária   lekár
MUDr. Božoňová Anna   lekár
MUDr. Brunčáková Katarína   lekár
MUDr. Brťková Miroslava   lekár
MUDr. Bullová Jarmila   lekár
MUDr. Šimková Daniela   lekár
MUDr. Okáľ Martin   lekár
MUDr. Fillová Ľubica   lekár
MUDr. Geistová Tatiana   lekár
MUDr. Hlásny Jakub   lekár
MUDr. Hudec Michal   lekár
MUDr. Melušová Martina   lekár
MUDr. Križanský Roman   lekár
MUDr. Mačičáková Jana   lekár
MUDr. Mišianik Michal   lekár
MUDr. Pačesová Zuzana   lekár
MUDr. Surová Lenka   lekár
MUDr. Priečinská Lýdia   lekár
MUDr. Roháčová Mária   lekár
MUDr. Samuelčíková Marta   lekár
MUDr. Sokáč Matúš   lekár
MUDr. Urmiská Kristína   lekár
MUDr. Tines Roman   lekár
MUDr. Tkáč Martin   lekár
MUDr. Tomaníková Emília   lekár
MUDr. Uhliar Marcel   lekár
MUDr. Uhliarová Eva   lekár
MUDr. Valčuhová Diana   lekár
MUDr. Vrban Vladimír   lekár
MUDr. Voleková Adriana   lekár
MUDr. Kollárik Vladimír   lekár
MUDr. Kvartek Valér   lekár
MUDr. Žilka Vojtech   lekár
MUDr. Bútorová Veronika   lekár
MUDr. Červenková Renáta   lekár
MUDr. Gombošová Monika   lekár
MUDr. Hitková Lenka   lekár
MUDr. Hudecová Denica   lekár
MUDr. Hudobová Marcela   lekár
MUDr. Kasáč Martin   lekár
MUDr. Kušíková Eva   lekár
MUDr. Malachovská Monika   lekár
MUDr. Moravská Mára   lekár
MUDr. Nagypál Robert   lekár
MUDr. Plintovičová Zuzana   lekár
MUDr. Popovcová Natália   lekár
MUDr. Spurná Lucia   lekár
MUDr. Šulajová Veronika   lekár
MUDr. Šulajová Zuzana   lekár
MUDr. Tomášiková Zuzana   lekár
MUDr. Vachalík Jakub   lekár
MUDr. Vrťová Janka   lekár
MUDr. Jasečková Ivana   lekár
MUDr. Gryshchuk Oleksandr   lekár