II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Domov / II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

História Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny ( KAIM ) FNsP F.D.Roosevelta sa začína písať od roku 1960, kedy bola vymenovaná za ústavného anestéziológa MUDr. Oľga Kállayová. Prvé prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu sa začali používať od roku 1967.
V roku 1983 sme sa presťahovali do priestorov novej nemocnice. Rozvoj náročných operačných výkonov s množstvom nových postupov si vyžiadalo rozšírenie lôžkovej časti OAIM. V roku 1990 sa po odchode MUDr. Kállayovej do dôchodku, stáva primárom MUDr. Vladimír Kollárik. Počas jeho pôsobenia odbor zaznamenal výraznú expanziu nových anestéziologických techník a postupov. Od roku 2002 pôsobí vo funkcii primára OAIM MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC.
V súčasnosti je odbor anestéziológia a intenzívna medicína jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odborov modernej medicíny.
V roku 2016 došlo k transformácií oddelenia na II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Klinika je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity ( SZU ) pre neuroanestéziu, regionálne anestéziologické techniky ( sme lídrom v Slovenskej republike ), transplantačný program a pre miniinvazívne tracheostomické techniky. II. KAIM je koncovým pracoviskom pre spádovú oblasť strednej a južnej časti bývalého stredoslovenského regiónu. V niektorých oblastiach medicíny poskytujeme služby s celoslovenskou pôsobnosťou – transplantácia pečene,..
Kolektív tvorí takmer 150 pracovníkov ( 52 lekárov, do 100 sestier a 15 sanitárov a zdravotníckych asistentov ).
Na našom pracovisku sa vykonáva ročne do 16 000 anestézii.
Na lôžkovej časti KAIM ( aktuálne 10 lôžok aj s transplantačnou jednotkou, po dobudovaní rozšírenie na 17 lôžok ) ročne odliečime približne 300 pacientov so zlyhávajúcimi vitálnymi funkciami. V roku 2018 sme odtransplantovali jubilejnú 200 pečeň.

Náplň činnosti KAIM možno rozdeliť na tieto oblasti:

1. Intenzívna medicína – lôžková časť KAIM
2. Anestéziológia – 28 pracovísk
3. Anestéziologická ambulancia
4. Transplantačné centrum