Náš tím

Domov / Náš tím

 

Lekári – II. internej kliniky SZU:

 

 

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Skladaný Ľubomír PhD. lekár, prednosta internej kliniky
MUDr. Dlhopolček Pavol PhD. lekár, primár internej kliniky
MUDr. Adamcová – Selčanová Svetlana   lekár
MUDr. Babothyová Silvia   lekár
MUDr. Baláž Jozef   lekár
MUDr. Badinková Jana   lekár
MUDr. Bareková Ľudmila   lekár
MUDr. Buková Linda   lekár
MUDr. Brunčák Michal   lekár
MUDr. Bystrianska Marianna   lekár
MUDr. Čellár Martin   lekár
MUDr. Hochmuth Luděk   lekár
MUDr. Hochmuthová Iveta   lekár
MUDr. Homolová Nikoleta   lekár
MUDr. Jakubíková Klára   lekár
MUDr. Kanianska Michaela   lekár
MUDr. Kapusta Dušan   lekár
MUDr. Kásová Silvia   lekár
MUDr. Blašková Ivana   lekár
MUDr. Kmečová Zlata PhD. lekár
MUDr. Kmeť Milan PhD. lekár
MUDr. Konkoľová Martina   lekár
MUDr. Kropáčeková Kristína   lekár
MUDr. Lacková Eva PhD. lekár, primárka Nefrologicko – Transpl. odd.
MUDr. Kelement Tomáš   lekár
MUDr. Machová Mária   lekár
MUDr. Mazúchová Alena   lekár
MUDr. Miklošková Emília   lekár
MUDr. Okapcová Jarmila CSc. lekár
MUDr. Pavlíková Mária   lekár
MUDr. Balková Eva PhD., MPH lekár
MUDr. Valková Zdenka   lekár
MUDr. Slosjárová Anna   lekár
MUDr. Sokáčová Patrícia   lekár
MUDr. Pipíšková Petra   lekár
MUDr. Škamlová Martina   lekár
MUDr. Šváč Juraj PhD. lekár
MUDr. Wildová Iveta   lekár
MUDr. Zúbek Vincent   lekár
MUDr. Vnenčáková Eva PhD. lekár, primárka ODCH
MUDr. Stracová Katarína   lekár
MUDr. Poliaková Zuzana   lekár
MUDr. Hrubá Eva   lekár
MUDr. Janceková Daniela   lekár
MUDr. Lalíková Petronela   lekár
MUDr. Mesárošová Zuzana   lekár
MUDr. Molčan Pavol   lekár
MUDr. Lipták Lukáš   lekár
MUDr. Orlická Lýdia   lekár
MUDr. Pataráková Diana   lekár
MUDr. Strachan Ján   lekár
MUDr. Šanderová Ivana   lekár