Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári- II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

Titul Meno Priezvisko Ďalšie tituly Funkcia
doc. MUDr. Ľubomír Skladaný PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Eva Lacková PhD. lekár
MUDr. Marcel Čellár lekár, primár oddelenia
MUDr. Alena Mazúchová lekár
MUDr. Martina Konkoľová lekár
MUDr. Juraj Šváč PhD. lekár
MUDr. Pavol Dlhopolček lekár