II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

Domov / II. Interná klinika SZU – Nefrologické transplantácie

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Nefrologicko – transplantačné oddelenie je samostatným oddelením II. Internej kliniky SZU FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Oddelenie začalo samostatne fungovať 1. februára 2010.
Poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s ochoreniami obličiek, zameriava sa na ich diagnostiku a liečbu, prípravu do dialyzačného programu, poskytuje liečbu pacientov v HD a peritoneálnej dialýze, zabezpečuje manažment pacienta pred transplantáciou a po transplantácii obličky.

Lôžková časť oddelenia sa nachádza v bloku B2 na 9. poschodí a disponuje 21 lôžkami, rozdelená je na:
– nefrologickú časť
– transplantačnú časť

K oddeleniu patria ambulancie: nefrologická a ambulancia pre transplantáciu obličiek, ktoré sú umiestnené na 1. poschodí poliklinickej časti nemocnice.