Publikačná a prednášková činnosť HEGITO – výber

Domov / Publikačná a prednášková činnosť HEGITO – výber

Publikačná a prednášková činnosť HEGITO – výber

Tím HEGITO sa v čo najvyššej miere snaží reflektovať najnovšie poznatky medicíny, ktoré zbiera aktívnou i pasívnou účasťou na domácich aj medzinárodných odborných fórach. Z domáci stoja za zmienku napr.: Gastrofórum, Májové hepatologické dni. Československý transplantačný kongres. Každoročne sú hlavným organizátorom Štiavnického sympózia, ktoré bolo doteraz venované témam portálnej hypertenzie a hepatocelulárneho karcinómu.

Citácie LT pre HCC

Rok 2011 

1.Skladaný, Ľ.,  Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J:

Mení transplantácia pečene prirodzený priebeh hepatitídy C?

XVI. GASTROFÓRUM, sympózium firmy Roche, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

2.Skladaný, Ľ, Baláž J, Adamcová-Selčanová S.:

Baveno V: Up to date.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

3.

Skladaný, Ľ, Baláž, J, Adamcová-Selčanová, S.:

Prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii: Aktuality.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

4.Zachar, J., Skladaný, Ľ.:

Liečba chronickej hepatitídy B interferonom.

XVI. GASTROFÓRUM, 25. – 28. január 2011, Štrbské Pleso 

5.Skladaný, Ľ., Badinková, J., Adamcová-Selčanová, S., Baláž J., Peťková, Z., Brunčák, M.:

Miesto biopsie pečene v diagnostickom algoritme hepatocelulárneho karcinómu.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

6.Badinková, J., Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S, Baláž, J., Peťková, Z., Brunčák, M.:

Surveillance hepatocelulárneho karcinómu v rizikovej kohorte HEGITO BB.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

7.Zachar, J., Skladaný, Ľ., Bachová, B., Adamcová-Selčanová, S, Baláž, J.:

Biospia pečene pri hepatitíde C: výyledky  v kohorte banskobystrického regiónu.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

8.Adamcová-Selčanová, S, Skladaný, Ľ., Badinková, J., Baláž, J., Pritzová, E.:

Hepatocelulárny karcinóm: analýza kohorty.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

9.Skladaný, Ľ., Okapec, S., Žilinčan, M., Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J., Brunčák, M., Bielik, R.:

Nové metodiky v diagnostike a liečbe portálnej hypertenzie.

39. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI – Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 26. – 28. máj 2011, Podbánske 

10.Skladaný, Ľ.:

Liečba vírusových hepatitíd v pokročilých štádiách.

XV. SLOVENSKO-ČESKÝ KONGRES O INFEKĆNÝCH CHOROBÁCH 

11.Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Badinková, J., Baláž, J., Pritzová, E., Okapec, S., Hampl, F., Kothaj, P.:

Hepatocelulárny karcinóm v hepatológii.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24.-25.júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

12.Skladaný Ľ., Šufliarsky J.:

Biopsie – áno/nie – postoj hepatológa a onkológa.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24. – 25.júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

13.Pritzová E., Skladaný Ľ.:

Multimodálna liečba HCC – TACE.

IX. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI, s témou primárne a sekundárne nádory pečene a žlčových ciest. 24. – 25. júna 2011, hotel Kaskády, Sielnica 

14.Skladaný, Ľ.:

Farmakologická prevencia krvácania pri PHT.

DRUHÉ ŠTIAVNICKÉ SYMPÓZIUM, 17. – 18. 6. 2011, Banská Štiavnica 

15.Skladaný, Ľ.:

Liečba akútneho varikózneho krvácania a včasný TIPS.

DRUHÉ ŠTIAVNICKÉ SYMPÓZIUM, 17. – 18. 6. 2011, Banská Štiavnica 

16.

Hrušovský, Š., Skladaný, Ľ.:

Hepatocelulárny karcinóm.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. – 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

17. 

Skladaný, Ľ., Hrušovský, Š.:

Transplantácia pečene.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. – 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

18. 

Jarčuška, P., Oltman, M., Dražilová, S., Skladaný, Ľ.:

Vírusové hepatitídy.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. – 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

19.Adamcová-Selčanová, S.:

Punkčné a bioptické výkony v hepatológii.

LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE, 5. ročník, 18. – 21. 6. 2011, Banská Štiavnica 

20.Skladaný, Ľ.:

Súčasné štandardy terapie HCV na Slovensku – čas na zmenu.

ADVISORY BOARD MSD, 24. – 25. 11. 2011, Štrbské Pleso

Rok 2012 

21.Skladaný Ľ., Adamcová-Selčanová S., Baláž J.:

Malnutrícia v hepatológii.

XVII. GASTROFÓRUM, 17. – 20. januára 2012, Štrbské pleso 

22.Skladaný, Ľ.:

Racionálne indikácie liečby CH C dvojkombináciou liečiv pegylovaný interferón alfa + ribavirín.

KONSENZNÁ VEDECKO-ODBORNÁ KONFERENCIA, Manažment chronickej hepatitidy C, veda vs. Ekonomika v reálnej liekovej politike, 26. januára 2012, Bratislava 

23. 

Skladaný, Ľ.:

Praktické aspekty liečby boceprevirom.

2012: MENÍME LIEČBU CHRONICKEJ HEPATITÍDY C SYMPÓZIUM, 30. – 31. marca 2012, Stará Lesná 

24. 

Skladaný, Ľ.:

Optimalizácia liečby pacientov po zlyhaní predchádzajúcej liečby.

DAAS – NOVÁ ÉRA V LIEČBE CHC: BLÍŽI SA KONIEC HEPATITÍDY C?, 12. apríla 2012, Košice 

25. 

Skladaný, Ľ.:

Survellaince.

STRETNUTIE ODBORNÍKOV V MANAŽMENTE HEPATOCELULÁRNEHO KARCINÓMU, 13. apríla 2012, Bratislava 

26. 

Skladaný, Ľ.:

Praktické odporúčania pre pacienta při inicializácii liečby chronickej hepatitidy C trojkombináciou s telaprevirom.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

27.

Skladaný, Ľ.:

Aká je slovenská realita na poli 3kombinácie 2 mesiace po…

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

28.

Rác, M., Skladaný, Ľ., Jarčuška, P., Kissová,V.:

Albumín, viac ako plazmaexpander, alebo jeho indikácie pri cirhóze.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

29.

Skladaný, Ľ., Bachová,B.:

Liečba hepatitídy B tenofovirom a funkcia obličiek.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

30.

Kmečová, Z., Vnenčáková, J., Skladaný, Ľ.:

Kostná denzita u pacientov s cirhózou pečene: prehľad literatúry a vlastné pozorovanie HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

31.

Lovrantová, E., Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Dropčová, A.:

Infekcie u pacientov s cirhózou pečene na HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

32. 

Adamcová-Selčanová, S., Peťková, Z., Purgelová, A., Brunčák, M., Baláž, J., Skladaný, Ľ.:

Aká je účinnosť odporúčanej empirickej antibiotickej liečby SBP v klinickej praxi? Analýza súboru HEGITO.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

33.

Skladaný, Ľ.:

Praktické aspekty liečby boceprevirom.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

34.

Bachová, B., Skladaný, Ľ.:

Liečba chronickej hepatitidy C trojkombináciou – vlastné skúsenosti.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

35. 

Brunčák, M.,  Skladaný, Ľ., Baláž, J., Adamcová-Selčanová, S., Badinková,J.:

Akútna alkoholová hepatitída.

40. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI, Kongres Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 24. – 26. máj 2012, Podbánske 

36. 

Skladaný, Ľ.:

Transplantácia pečene z pohľadu hepatológa.

X. ZJAZD SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ BIOCHÉMIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU, 27. – 29. mája 2012, Banská Bystrica 

37.Skladaný, Ľ.:

Liečba vírusových hepatitíd u pacientov po transplantácii pečene.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. – 15. septembra 2012, Donovaly 

38. 

Skladaný, Ľ., Adamcová-Selčanová, S., Baláž, J., Dropčová, A., Badinková, J., Peťková, Z., Brunčák, M.,:

Transplantácia pečene v TC Banská Bystrica 2008-2012 z pohľadu hepatológie.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. – 15. septembra 2012,  Donovaly 

39. 

Hochmuthová, I., Skladaný, Ľ.:

Akú úlohu má kardiol´g v manažmente OLTx?

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. – 15. septembra 2012, Donovaly 

40. 

Janek, J., Kminiak, R., Hampl, F., Kothaj, P., Valky, J., Skladaný, Ľ., Čellárová, E., Okapec, S., Baláž, V.:

Jednoduché redukcie veľkosti pečene pred vlastnou transplantáciou.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. – 15. septembra 2012, Donovaly 

41. 

Kminiak, R., Janek, J., Hampl, F., Kothaj, P., Skladaný, Ľ., Okapec, S., Kováč, O.:

Modifikované arteriálne revaskularizácie pri transplantácii pečene.

4. ČESKOSLOVENSKÝ TRANSPLANTAČNÝ KONGRES, 13. – 15. septembra 2012, Donovaly 

42. 

Skladaný, Ľ.:

Epidemiológia NAFLD.

DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE 2012, 28.- 29. septembra 2012, Bardejovské kúpele

Výber z publikačnej činnosti:

  1. OLIVERIUS, M. – ADAMEC, M. – HAMPL, F. – SKLADANÝ, Ľ. – et al.: First Czech and Slovak Domino Liver Transplantation. In: Rozhl. Chir., roč. 90, 2011, č. 2, s. 122-126.
  1. BELOVIČOVÁ, M. – BÁTOROVÁ, M. – SZÁNTOVÁ, M. – OLTMAN, M. – SKLADANÝ, Ľ.: Using of transient elastography in hepatologic praxis in Slovakia – first experiences. In: Gastroenterológia, Sankt Peterburg, 2003, n. 2-3, p. M106.
  1. SKLADANÝ Ľ. – ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. – BALÁŽ, J. – ČELLÁROVÁ, E.: Liečba hepatitídy C a transplantácia pečene. In: Gastroenterológia pre prax , roč. 10, 2011, č. 1, s. 33-39.
  1. SKLADANÝ, Ľ. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BRUNĆÁK, M. – ŽILINĆAN, M.: Farmakologická prevencia varikózneho krvácania. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 10.
  1. SLOBODNÍK, I. – SKLADANÝ, Ľ. – KOTHAJ, P. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BALÁŽ, J.: Umbilikálna hernia u pacienta s ascitom. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 17.
  1. KUŽELA, L. – SKLADANÝ, Ľ.: Je možné nahradiť endoskopický skríning varixov pažeráka a žalúdka? In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 19.
  1. SKLADANÝ, Ľ. – OKAPEC, S. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BIELIK, R. – ŽILINČAN, M.: Liečba akútneho varikózneho krvácania a včasný TIPS. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 19-20.
  1. SKLADANÝ, Ľ. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S.  – BALÁŽ, J.: Poškodenie obličiek podľa IAC. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 21.
  1. SLOBODNÍK, I. – SKLADANÝ, Ľ. – KOTHAJ, P. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. – BALÁŽ, J. – ČÁRSKY, S.: Chirurgické riešenie hernií u pacientov s cirhózou pečene s rezistentným ascitom s využitím katétra pre peritoneálnu dialýzu ako sekundárnej modality na kontrolu ascitu. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 25.

10.  ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. – SKLADANÝ, Ľ. – BADINKOVÁ, J. – BALÁŽ, J.- OKAPEC, S. – PRITZOVÁ, E. – HAMPL, F.:  Hepatocelulárny karcinóm: Analýza kohorty. In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 26 – 27.

11.  BRUNČÁK, M. – SKLADANÝ, Ľ. – BALÁŽ, J. – ADAMCOVÁ – SELČANOVÁ, S. a kolektív sestier: Tolerancia karvedilolu u pacientov s pokročilou cirhózou pečene. In: In: Trendy v hepatológii, roč.3, 2011, suppl. 1, s. 31 – 32.

12.   ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ, S. – SKLADANÝ, Ľ. – BALÁŽ, J.- SLOBODNÍK, I. – BADINKOVÁ, J. – ČARSKÝ, S. – JANEK, J. – KMINIAK, R. – ŠVÁČ, J. : Frekventná maloobjemová drenáž ascitu (FMODA), Využitie metodológie prevzatej z peritoneálnej dialýzy pri liečbe pacientov s rezistentným ascitom, návrh termínu problémový ascites a retrospektívna analýza 82 prípadov. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 14-20.

13.  PEŤKOVÁ, Z.- SKLADANÝ, Ľ.- ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ S.- OLVECKÁ, S. – BALÁŽ, J.- BADINKOVÁ, J. – BRUNČÁK, M.- PURGELOVÁ, A.: Spontánna baktériová peritonitída u pacientov hospitalizovaných pre ascites 2. a 3. stupňa v koncovej nemocnici. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 21-25.

14.  BADINKOVÁ, J. – SKLADANÝ, Ľ.- ADAMCOVÁ-SELČANOVÁ S.- BALÁŽ, J.- PEŤKOVÁ, Z.- BRUNČÁK, M.: Surveillance hepatocelulárneho karcinómu u pacientov z rizikovej kohorty. In: Trendy v hepatológii, roč. 4, 2012, č. 1, s. 36-40.

15. SKLADANÝ, Ľ ….  In.BALÁŽ, P. – JANEK, J. – ADAMEC, M. – : Odbery orgánov na transplantácie, Vydavateľstvo Karolinum, s.158-176, ISBN 978-80-246-1964-4

Uverejnené: nedeľa, 22. február 2015, 22:30
Správca webovej stránky