Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Hepatologicko gastroenterologicko transplantačného oddelenia:

MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová
Dĺžka praxe: september 2001
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve (2004)
Atestácia hepatológia (2010)
Atestácia vnútorné lekárstvo (2018)
Ambulancia: pondelok, streda, štvrtok (doobeda) – 048/441 3038


MUDr. Jana Badinková
Dĺžka praxe: september 2008
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve
Atestácia vnútorné lekárstvo (2017)


MUDr. Michal Brunčák
Dĺžka praxe: jún 2004
Atestácie: postupová skúška vo vnútornom lekárstve


MUDr. Jozef Baláž
Dĺžka praxe: august 2006
Atestácia: postupová skúška vo vnútornom lekárstve
Gastroenterológia (2010)
Ambulancia: utorok, štvrtok (od obeda), piatok – 048/441 3038
Pondelok, streda – ERCP – 048/441/ 3645


MUDr. Pavol Molčan
Dĺžka praxe: september 2012
Atestácia: vnútorné lekárstvo (2017)


MUDr. Natália Bystrianska
Dĺžka praxe: 8/2015
Atest.: postupová skúška vnútorné lekárstvo (2017)


MUDr. Daniela Janceková
Dĺžka praxe: 12/2013
Atest. Postupová skúška vnút. Lek. (2017)