Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Dókuš Karol doc., PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Hudec Boris lekár, zástupca prednostu
MUDr. Škerlík Eduard lekár, zástupca prednostu
MUDr. Hunák Peter ordinár – onkológia
MUDr. Kamenský Miroslav ordinár – plán. rodičovstvo
MUDr. Khachouk Amer atestovaný lekár
MUDr. Bieliková Lenka sekundárny lekár
MUDr. Molitorisová Dagmar sekundárny lekár
MUDr. Palúch Peter sekundárny lekár
MUDr. Hudecová Mária sekundárny lekár – MD
MUDr. Rosová Lenka sekundárny lekár
MUDr. Schwarz Richard atestovaný lekár
MUDr. Kučerová-Valaská Ingrid sekundárny lekár
MUDr. Šváčová Lenka sekundárny lekár
MUDr. Kantorová Jana atestovaný lekár – MD
MUDr. Kováčová Alžbeta sekundárny lekár
MUDr. Barboríková Petra sekundárny lekár
MUDr. Uhliarová Jana sekundárny lekár
MUDr. Školka Richard sekundárny lekár
MUDr. Kurasov Maksym sekundárny lekár
MUDr. Melicherčík Jozef sekundárny lekár
MUDr. Luptáková Marta sekundárny lekár
MUDr. Vaisová Romana
MUDr. Kučerová – Valaská