II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Klinika zabezpečuje vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo pacientkám z celého Banskobystrického samosprávneho kraja. Perinatologická starostlivosť zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prenatálnom, intrapartálnom, postpartálnom a postnatálnom období. Túto starostlivosť koncepčne zabezpečuje Perinatologické centrum, ktoré charakterizuje terciárna špecializovaná prenatálna diagnostika, starostlivosť o patologickú a rizikovú tehotnosť, lekárske vedenie fyziologických a patologických pôrodov a intenzivistická neonatálna starostlivosť. Perinatologické centrum svojimi výsledkami v starostlivosti o predčasné pôrody extrémne nezrelých novorodencov patrí medzi popredné centrá na Slovensku. Dôkazom je historicky najnižšia perinatálna úmrtnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Klinike bol, ako prvej na Slovensku, udelený štatút Baby friendly hospital. Oficiálna platnosť certifikátu nemocnici momentálne vypršala.

Gynekologická starostlivosť predstavuje komplexnú starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach života. Poliklinická špecializovaná ambulantná starostlivosť je zabezpečená spektrom ambulancii, do ktorého patria ambulancia pre gynekologický zápal, všeobecná konziliárna ambulancia, ambulancia pre sterilitu a plánované rodičovstvo, ambulancia pre patologickú a rizikovú tehotnosť, urogynekologická a klimakterická ambulancia. Neinvazívnu a invazívnu prenatálnu diagnostiku zabezpečuje sonografická ambulancia a ambulancia prenatálnej diagnostiky. Klinika je popredným výskumným a výukovým slovenským pracoviskom pre problematiku minimálne invazívnej endoskopickej chirurgie. Spektrum operačných výkonov pokrýva všetky úrovne náročnosti, od diagnostických laparoskopických a hysteroskopických výkonov až po náročné onkologické laparoskopické operácie. Klinika je jedným z mála pracovísk, ktoré má komplexne rozpracovanú operačnú vaginálnu liečbu patológii panvového dna. Vaginálne odstránenie maternice, korekčné výkony pri močovej inkontinencii a špecifické rekonštrukcie panvového dna s použitím moderných implantátov sú štandardnou súčasťou operačnej liečby.

Klinka má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou neplodnosti a úzko spolupracuje v problematike asistovanej reprodukcie so slovenskými IVF centrami. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov, nielen z Banskobystrického samosprávneho kraja. Diagnostika, operačná liečba a následná onkologická liečba je vyhľadávaná klientelou z celého Slovenska, čoho dôkazom sú počty liečených prípadov, ktoré spĺňajú európske kritéria pre onkologické centrum. Pooperačný štandard je zabezpečený intenzívnou starostlivosťou na pooperačnej izbe. Pacientkam je k dispozícii nadštandardné izby, ktoré poskytujú vyšší komfort pobytu.

Odbory kliniky:

1. Gynekológia a pôrodníctvo
2. Urogynekológia
3. Onkogynekológia
4. Perinatológia
5. Ultrasonografická diagnostika
6. Reprodukčná medicína

VIDEO:

gyn por