II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje:

Klinika zabezpečuje vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo pacientkám z celého Banskobystrického samosprávneho kraja. Perinatologická starostlivosť zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti v prenatálnom, intrapartálnom, postpartálnom a postnatálnom období. Túto starostlivosť koncepčne zabezpečuje Perinatologické centrum, ktoré charakterizuje terciárna špecializovaná prenatálna diagnostika, starostlivosť o patologickú a rizikovú tehotnosť, lekárske vedenie fyziologických a patologických pôrodov a intenzivistická neonatálna starostlivosť. Perinatologické centrum svojimi výsledkami v starostlivosti o predčasné pôrody extrémne nezrelých novorodencov patrí medzi popredné centrá na Slovensku. Dôkazom je historicky najnižšia perinatálna úmrtnosť v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Klinike bol udelený štatút Baby friendly hospital. Oficiálna platnosť certifikátu nemocnici momentálne vypršala, avšak klinika aj naďalej spĺňa všetky kritéria Baby friendly hospital.

Gynekologická starostlivosť predstavuje komplexnú starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach života. Poliklinická špecializovaná ambulantná starostlivosť je zabezpečená spektrom ambulancii, do ktorého patria ambulancia pre gynekologický zápal, všeobecná konziliárna ambulancia, ambulancia pre sterilitu a plánované rodičovstvo, ambulancia pre patologickú a rizikovú tehotnosť, urogynekologická a klimakterická ambulancia. Neinvazívnu a invazívnu prenatálnu diagnostiku zabezpečuje sonografická ambulancia a ambulancia prenatálnej diagnostiky. Klinika je popredným výskumným a výukovým slovenským pracoviskom pre problematiku minimálne invazívnej endoskopickej chirurgie. Spektrum operačných výkonov pokrýva všetky úrovne náročnosti, od diagnostických laparoskopických a hysteroskopických výkonov až po náročné onkologické laparoskopické operácie. Klinika je jedným z mála pracovísk, ktoré má komplexne rozpracovanú operačnú vaginálnu liečbu patológii panvového dna. Vaginálne odstránenie maternice, korekčné výkony pri močovej inkontinencii a špecifické rekonštrukcie panvového dna s použitím moderných implantátov sú štandardnou súčasťou operačnej liečby.

Klinka má dlhoročné skúsenosti s diagnostikou a liečbou neplodnosti a úzko spolupracuje v problematike asistovanej reprodukcie so slovenskými IVF centrami. Klinika poskytuje komplexnú starostlivosť o onkologických pacientov, nielen z Banskobystrického samosprávneho kraja. Diagnostika, operačná liečba a následná onkologická liečba je vyhľadávaná klientelou z celého Slovenska, čoho dôkazom sú počty liečených prípadov, ktoré spĺňajú európske kritéria pre onkologické centrum. Pooperačný štandard je zabezpečený intenzívnou starostlivosťou na pooperačnej izbe. Pacientkam je k dispozícii nadštandardné izby, ktoré poskytujú vyšší komfort pobytu.

Odbory kliniky:

1. Gynekológia a pôrodníctvo
2. Urogynekológia
3. Onkogynekológia
4. Perinatológia
5. Ultrasonografická diagnostika
6. Reprodukčná medicína

VIDEO:

gyn por