II. Chirurgická klinika SZU – Všeobecná chirurgia

Domov / II. Chirurgická klinika SZU – Všeobecná chirurgia

Stručný popis činností, ktoré klinika zabezpečuje

Chirurgická klinika poskytuje komplexné chirurgické služby na úrovni koncovej nemocnice III. typu ako aj služby na úrovni špecializovaného chirurgického ústavu. Je doškoľovacím centrom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre chirurgov z celého Slovenska. Súčasťou všeobecnej a septickej jednotky Chirurgickej klinky SZU, ktorá má 36 lôžok sú: ošetrovacie jednotky všeobecnej chirurgie, septickej chirurgie a odborná ambulancia všeobecnej chirurgie.

Diagnostické a terapeutické možnosti

Diagnostika:
Kompletná klinická diagnostika ochorení orgánov brucha, ochorení končatín.

Liečba:
Chirurgická liečba náhlych príhod brušných, hrudných a cievnych.

Kompletná chirurgická liečba zhubných aj nezhubných ochorení pečene, pankreasu, žalúdka, čreva, konečníka, sleziny, žlčníka a žlčových ciest.

Chirurgická liečba zhubných aj nezhubných ochorení štítnej žľazy, prištítných teliesok a nadobličiek.

Chirurgická liečba zhubných aj nezhubných nádorov prsnej žľazy, vrátane nepalpovateľných lézií.

Kompletná miniinvazívna chirurgická liečba laparoskopická (laparoskopická cholecystektómia, appendektómia, adrenalektómia, splenektómia, resekcia čreva)

Operácie hemoroidov aj staplerovou metódou podľa Longa

Komplexné riešenie diabetickej nohy, dekubitov, septických stavov.
Máme ranový tím lekárov a sestier, ktorí sa o uvedené komplikované rany starajú.

Nadštandardné služby:
Reoperácie po neúspešných výkonoch na iných chirurgických pracoviskách.

Výskumná, vzdelávacia, školiaca činnosť:
Klinický a aplikovaný výskum (liekové štúdie), školiace akcie v rámci SZU.

Významné a jedinečné výkony a publikačná činnosť:

Odbory kliniky

1.     Chirurgia
2.     Transplantačná chirurgia