II. Chirurgická klinika SZU – Miniinvazívna chirurgia

Domov / II. Chirurgická klinika SZU – Miniinvazívna chirurgia

Stručný popis činností, ktoré oddelenie zabezpečuje:

Miniinvazívna chirurgia pôsobila vo FNsP F.D. Roosevelta do 30.6. 2017 ako samostatné oddelenie –  Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie. Od 1.7.2017 sa stáva pracoviskom II. Chirurgickej kliniky SZU. 
Je doškoľovacím centrom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre chirurgov z celého Slovenska. Súčasťou Oddelenia miniinvazívnej chirurgie Chirurgickej klinky SZU, ktorá má 25 lôžok sú: ošetrovacia jednotka miniinvazívnej chirurgie, odborná ambulancia všeobecnej chirurgie, odborná ambulancia endoskopickej chirurgie a tiež ambulancie chirurgickej sonografie. 

Miniinvazívna chirurgia sa zaoberá miniinvazívnou (laparoskopickou) operatívou a tiež novými miniinvazívnymi metódami, napr. v oblasti štítnej žľazy, ako aj digestívnou diagnostickou a terapeutickou endoskopiou – ezofagogastroskopiou a kolonoskopiou. Miniinvazívne (laparoskopické a MIVAT) operácie sú chirurgické operácie, pri ktorých sa snažíme o čo najmenšie porušenie integrity brušnej steny, resp. kože v oblasti krku. Výsledok operácie pritom musí byť rovnaký ako pri klasickej operácii, s lepším pooperačným priebehom a s lepším kozmetickým efektom.

Jednotlivé typy operácií, ktoré na našom oddelení vykonávame rutinne:

Endokrinochirurgia (štítne žľazy, prištítne telieska, nadobličky):


MIVAT
 – ide o videoasistované operácie štítnej žľazy, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2 – 3 cm).            
MIVAP – ide o videoasistované operácie prištítnych teliesok, pričom štítna žľaza sa pri tejto operácii odstraňuje s minimálneho kožného rezu na krku (2 – 3 cm).            
Laparoskopické adrenalektómie – miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni nadoblička.
V tomto prípade na operáciu indikuje pacienta endokrinológ.

Odstránenie žlčníka:

Laparoskopická cholecystektómia – miniinvazívne odstránenie žlčníka pri rôznych    ochoreniach žlčníka.
SILS – tzv. single incision laparoscopy surgery – odstránenie žlčníka len cez jeden jediný rez nad pupkom, bez ďalších rezov. U vybraných pacientov.     
TVG – transvaginálna cholecystektómia, odstránenie žlčníka cez vagínu.    U vybraných pacientov.

Zápal slepého čreva:

Laparoskopická apendektómia –  miniinvazívne odstránenie slepého čreva – pri akútnom aj chronickom zápale                  

Hernie (prietrže, hovorovo – pruh):

TAPP    mesh plastica    – miniinvazívna operácia slabinovej prietrže s použitím špeciálnej herniovej sieťky.    
Laparoskopická MESH plastika brušnej steny – miniinvazívne operácie brušných pretrží,  pupkových prietrží, operácie prietrží v jazvách po predchádzajúcich operáciách – u indikovaných pacientov.

Pálenie záhy:

Laparoskopická hiátoplastika a fundoplikácia – miniinvazívna operácia pri hiátovej hernii a gastroezofageálnom refluxe – t. j. pri pálení záhy a vracaní sa stravy zo žalúdka do pažeráka.

Achalázia – porucha motility pažeráka:

Laparoskopická kardiomyotómia – miniinvazívna operácia pri achalázii, t. j. pri zúžení prechodu medzi pažerákom a žalúdkom.

Operácie na slezine:

Laparoskopická splenektómia – miniinvazívna operácia, pri ktorej sa odstráni slezina – v tomto prípade na operáciu indikuje pacienta hematológ, pričom ide hlavne o nasledujúce diagnózy – ITP, AIHA, cysty sleziny,            
Laparoskopická fenestrácia cýst – odstránenie cýst, v prípade vylúčenia echinokoka.            

Operácie na pečeni:

Laparoskopická fenestrácia cýst – odstránenie cýst, v prípade vylúčenia echinokoka    
Laparoskopické odstránenie menších ložísk – odstránenie adenómu, resp. FNH.

Operácie na pankrease:        

Pseudocysty pankreasu   – derivácia (drénovanie) chronických pseudocýst pankreasu do žalúdka alebo do čreva.     
        

Bariatrické výkony (riešenie obezity):

– u pacientov s diagnózou morbídnej obezity, ktorých BMI presiahlo hodnotu 40 alebo u pacientov s BMI nad 35, ktorí majú pridružené ochorenia (vysoký tlak krvi, cukrovku, výrazné problémy s chrbticou alebo veľkými kĺbmi, spánkové apnoe, dýchacie ťažkosti).
Laparoskopická “sleeve” gastrektómia – resekcia žalúdka pre morbídnu obezitu – odstránenie 80 % žalúdka, tzv. tubulizácia. Tvrdí sa, že týmto výkonom sa odstráni „pacemaker“ hladu. Vynikajúce výsledky.

Operácie na žalúdku:

Laparoskopické resekcie žalúdka   (Wedge resekcia žalúdka, Billroth I    , Billroth II, Totálna resekcia žalúdka) – odstránenie časti alebo celého žalúdka     z rôznych príčin ako napr. GIST, nádory-karcinómy, nevyliečiteľné vredy a iné.
    
Operácie hrubého čreva a konečníka:

Laparoskopická resekcia hrubého čreva – (pravostranná hemikolektómia, ľavostranná hemikolektómia, resekcia colon sigmoideum, resekcia rekta, amputácie rekta, vyvedenie stómie) – resekcie rôznych častí čreva z dôvodu benígnych, malígnych tumorov, stavy po opakovaných divertikulitídach (zápaloch divertiklov), dolichocolon (pacienti s RTG alebo CT dokázaným predĺženým hrubým črevom, ktorí trpia na úporné obstipácie, ktoré nie sú zvládnuteľné konzervatívnou liečbou,), IBD (zápalové ochorenia čreva indikované na operáciu) a iné.            
NOSE – extrakcia-odstránenie resekovanej časti hrubého čreva cez prirodzený otvor – konečník.

Zrasty v dutine brušnej:

Laparoskopická adhesiolýza – rozrušenie zrastov v dutine brušnej väčšinou po predchádzajúcich operáciách.

Diagnostická laparoskopia:

Laparoskopická diagnostika – revízia dutiny brušnej pre zistenie príčiny rôznych ťažkostí.


Z bežných klasických operácií vykonávame nasledovné operácie:


–    operácie kŕčových žíl na dolných končatinách,
–    operácie hemoroidov (zlatej žily) – aj staplerovou metódou podľa Longa (pri prolabujúcich hemoroidoch),
–    klasické operácie žlčníka,
–    všetky typy operácií na žalúdku (pre nádorové aj iné ochorenia žalúdka),
–    všetky typy operácií na tenkom aj hrubom čreve  (pre nádorové aj iné ochorenia čreva)
–    operácie štítnej žľazy.

Endoskopické výkony:

–    diagnostická ezofagogastroduodenoskopia – GFS – vyšetrenie pažeráka, žalúdka a 
     dvanástnika
–    diagnostická kolonoskopia – vyšetrenie hrubého čreva
–    terapeutická GFS a kolonoskopia – odstránenie polypov, dilatácie stenóz, rekanalizácia 
neoperovateľných nádorov, aplikácia stentov pri neoperovateľných nádoroch pažeráka, …

USG VÝKONY:

–    diagnostická sonografia dutiny brušnej

Publikácie lekárov oddelenia:

1.    Atlas miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
2.    Management pacienta s krvácaním do tráviaceho traktu
3.    Praktická miniinvazívna chrirugia
4.    GER – gastroezofageálny reflux – komplexný pohľad
5.    Praktický pohľad na riešenie slabinovej prietrže – klasický aj laparoskopický
6.    Chirurgia pažeráka a žalúdka – minulosť a miniinvazívna chirurgia a endoskopia 
súčasnosti
7.    HERNIA – chirurgické riešenie slabinových a brušných prietrží, laparoskopický a 
klasický prístup.
8.    Moderné trendy v diagnostike a liečbe kolorektálnych ochorení
9.    Minimálne invazívna chirurgia a endoskopia
Prednášková činnosť – cez 200 prednášok na odborných kongresoch
Vydávanie odborného chirugického časopisu
Organizácia odborných kongresov na medzinárodnej úrovni

Pracoviská oddelenia:

1. Chirurgia
2. Endoskopia v chirurgii
3. Ultrasonografia