Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Hematologické oddelenie

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Wild Alexander   lekár, primár
MUDr. Králiková Eva   lekár, zástupca primára
MUDr. Čellárová Erika   lekár
MUDr. Štulajterová Viera   lekár
MUDr. Vallová Anna   lekár
MUDr. Holasová Juliana   lekár
MUDr. Rauschová Erika   lekár
MUDr. Markuljak Imrich   lekár
MUDr. Kubincová Daniela   lekár
MUDr. Sedmina Martin   lekár