Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári kliniky

Hematologické oddelenie
lekár, primár

MUDr. Alexander Wild

lekár, zástupca primára

MUDr. Eva Králiková

lekár

MUDr. Erika Čellárová

lekár

MUDr. Viera Štulajterová

lekár

MUDr. Anna Vallová

lekár

MUDr. Juliana Holasová

lekár

MUDr. Erika Rauschová

lekár

MUDr. Imrich Markuljak

lekár

MUDr. Daniela Kubincová

lekár

MUDr. Martin Sedmina