Náš tím

Domov / Náš tím

Lekári – Dermatovenerologická klinika SZU

Titul Priezvisko Meno Tituly Funkcia
MUDr. Urbanček Slavomír PhD. lekár, prednosta kliniky
MUDr. Urbáni Milan MPH lekár, zástupca prednostu
MUDr. Bieliková Marianna   lekár
MUDr. Ďuricová Magda   lekár
MUDr. Fedorcová Petra   lekár
MUDr. Mečiarová Soňa   lekár
MUDr. Ševc Ján   lekár