CLK – Pracovisko klinickej biochémie

Domov / CLK – Pracovisko klinickej biochémie

Pracovisko prevádzkuje biochemické nemocničné laboratóriá, ktoré zabezpečujú 24-hodinové služby s urgentnou paletou biochemických vyšetrení. Vďaka automatizovanému analytickému systému sme schopní urobiť väčšinu požadovaných vyšetrení v deň dodania biologického materiálu. Ponúkame nasledovnú paletu biochemických vyšetrení:
– základné rutinné vyšetrenia
– acido-bázická bilancia, minerálie
– diagnostika a monitorovanie diabetes mellitus
– markery akútneho poškodenia myokardu
– parametre lipidového metabolizmu
– špecifické a zápalové proteíny
– vitamíny, hormóny, markery kostného obratu
– onkomarkery
– biochemické vyšetrenia v moči, stolici, likvore a v iných biologických tekutinách
– monitorovanie hladín liečiv
– toxikologické vyšetrenia a drogy

Závažné patologické výsledky hlásime priamo ošetrujúcemu lekárovi, čím sa snažíme o okamžité riešenie akútneho stavu pacienta a poskytujeme lekárske konziliárne služby. Kvalita laboratórnych analýz je nepretržite monitorovaná vnútorným systémom zabezpečenia kvality a externou kontrolou kvality v systéme SEKK. Podieľame sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov a študenti Slovenskej zdravotníckej univerzity získavajú v našich laboratóriách odbornú prax.