doc. MUDr. Karol Dókuš

  Prednosta kliniky, Lekár
  doc. MUDr. Karol Dókuš

  Kde ma nájdete

  II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU,

  Ambulancie:
  Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I.,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2141
  Email: kdokus@nspbb.sk