Ambulancia klinickej psychológie

Tel. číslo: 048/441 2808

Deň Ord. hodiny Lekár
PO 7:00 – 12:00 Mgr. Leštáková *
12:30 – 15:30
UT 7:00 – 12:00 Mgr. Květenská *
12:30 – 15:30
ST
ŠT 7:00 – 12:00 Mgr. Čekelová *
12:30 – 15:30
PI

* Mgr. Leštáková – ambulancia na 3. poschodí polikliniky NNA, č. dverí 381 , tel. 441 2808
* Mgr. Květenská – ambulancia na 3. poschodí polikliniky NNA, č. dverí 381 , tel. 441 2808

* Mgr. Čekelová – ambulancia v budove psychiatrickej kliniky v SNA, č. dverí 30, tel. 0948 413 761

7:00-08:00 – objednávanie pacientov,
8:00-12:00 plánované vyšetrenia,
12:00-12:30 obedňajšia prestávka,
12:30-15:00 plánované vyšetrenia,
15:00-15:30 administratíva,
14:00-15:30 objednávanie pacientov

Pacienti sa môžu objednať osobne alebo telefonicky.
So sebou si treba priniesť dokumentáciu, zdravotný záznam a kartičku poistenca.
Príjmová psychiatrická ambulancia

Tel. číslo: 048/ 4335 842
Sestra: Naďa Murínová 7:00 – 15:30

Deň Ord. hodiny Lekár
Pondelok 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Ordinujúci lekár, psychiater
Utorok 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Ordinujúci lekár, psychiater
Streda 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Ordinujúci lekár, psychiater
Štvrtok 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Ordinujúci lekár, psychiater
Piatok 7:00 – 12:00
12:30 – 15:30
Ordinujúci lekár, psychiater

Obedňajšia prestávka: 12:00 – 12:30
Psychiatrická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/4335 839 – lekár
Tel. číslo: 048/4335 820 – sestra
Zdravotná sestra: Jana Klimentová

Deň Ord. hodiny Lekár
PO 7:00 – 12:00 MUDr. Lóšková
12:30 – 15:30
UT 7:00 – 12:00 MUDr. Kašparová
12:30 – 15:30
ST 7:00 – 12:00 MUDr. Strapcová
12:30 – 15:30
ŠT 7:00 – 11:30 MUDr. Nábělek, PhD.
(každý 2. štvrtok v mesiaci)
PI 7:00 – 12:00 MUDr. Ťureková
12:30 – 15:30

7:00 – 9:00 podávanie inekcií, odbery, predpis liekov 9:00 – 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 – 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie inekcií, objednávanie pacientov, 15:00 – 15:30 administratíva
Psychiatrická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/4335 820 – sestra
Tel. číslo: 048/4335 841 – lekár
Zdrav. sestra: Jana Klimentová, Sociálna sestra: Božena Koubeková

Deň Ord. hodiny Lekár
PO 7:00 – 12:00 MUDr. Patarák
12:30 – 15:30
UT 7:00 – 12:00 MUDr. Opáthová
12:30 – 15:30
ST 7:00 – 11:00 MUDr. Ťureková
11:00 – 15:30 MUDr. Nábělek, PhD.
ŠT 7:00 – 12:00 MUDr. Luková
12:30 – 15:30
PI 7:00 – 12:00 MUDr. Patarák
12:30 – 15:30

7:00 – 9:00 podávanie injekcií, odbery, predpis liekov,
9:00 – 12:00 plánované vyšetrenia, objednávanie pacientov,
12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka,
12:30 – 15:00 plánované vyšetrenia, predpis liekov, podávanie injekcií, objednávanie pacientov,
15:00 – 15:30 administratíva

Objednávanie pacientov v čase 7:00 – 8:00 hod.