1

Ortopedická ambulancia I.

Tel. číslo: 048/441 3553
Sestra: 7:00 – 15:30 Mgr. Žofia Balková, Alena Kubínyová
Poliklinika prízemie č. dverí 142.

Deň Ord. hodiny Lekár Sestra
PO 7:30 – 13:00 MUDr. Hlaváč, PhD. Mgr. Balková
13:30 – 15:00
UT 7:30 – 13:00 MUDr. Kapusta Kubínyová
13:30 – 15:00
ST 7:30 – 13:00 MUDr. Kapusta Kubínyová
13:30 – 15:00
ŠT 7:30 – 13:00 MUDr. Hlaváč, PhD. Kubínyová
13:30 – 15:00
PI 7:30 – 13:00 MUDr. Láska Mgr. Balková
13:30 – 15:00

7:00-07:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
7:30-10:30 príjem pacienta, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplem. liečba,
10:30-12:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka 13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30-15:00
na infocentre: 7:00 – 14:30
Ortopedická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3554
Sestra: 7:00 – 15:30 Mgr. Žofia Balková, Alena Kubínyová
Poliklinika prízemie č. dverí 143.

Deň Ord. hodiny Lekár Sestra
PO 7:30 – 13:00 MUDr. Valent Kubínyová
13:30 – 15:00
UT 7:30 – 13:00 MUDr. Breznický Mgr. Balková
13:30 – 15:00
ST 7:00 – 13:00 MUDr. Biensky Mgr. Balková
13:30 – 15:00
ŠT 7:30 – 13:00 MUDr. Janek Mgr. Balková
13:30 – 15:00
PI 7:00 – 13:00 MUDr. Valent Kubínyová
13:30 – 15:00

7:00-9:00 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie, príjem pacientov,
9:00-10:30 – akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba,
10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba, 15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 – 15:00
na infocentre: 7:00 – 14:30
Telefón: 048/441 3553, 441 3554
Ortopedická ambulancia III.

Tel. číslo: 048/441 3559
Sestra: Mgr. Zlatica Hoghová
Poliklinika prízemie (vedľa rádiologie)

Deň Ord. hodiny Lekár
PO 7:30 – 13:00
13:30 – 15:00
MUDr. Kubinec PhD.
UT 7:30 – 13:00
13:30 – 15:00
MUDr. Šima PhD.
ST 7:30 – 13:00
13:30 – 15:00
MUDr. Šima PhD.
ŠT 7:30 – 13:00
13:30 – 15:00
MUDr. Kubinec PhD.
PI 7:30 – 13:00
13:30 – 15:00
MUDr. Hlaváč PhD.

7:00- 7:30 odbery, registrácia a príprava pacienta na vyšetrenie,
7:30-10:30 príjem pacientov na hospitalizáciu, akútne stavy, predoperačné vyšetrenia, pooperačné kontroly, viskosuplement. liečba, 10:30-13:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
13:00-13:30 obedňajšia prestávka,
13:30-14:00 vyšetrovanie objednaných pacientov,
14:00-15:00 viskosuplement. liečba,
15:00-15:30 administratívna činnosť, sterilizácia, dezinfekcia

V čase od 14:30 – 15:00 poskytujeme pacientom telefonické informácie o výsledkoch vyšetrení


Telefonické objednávanie pacientov:

na ambulancii: 14:30 – 15:00
na infocentre: 7:00 – 14:30