Geriatrická ambulancia II.

Tel. číslo: 048/441 3742 alebo 048/441 3004
Sestra: Emília Filipková 7:00 – 15:30
Na geriatrickej ambulancii pacient musí mať odporúčanie od iného lekára.

Deň Ord. hodiny Lekár
Pondelok 8:00 – 12:00
12:30 – 15:00
MUDr. Stracová
Utorok 8:00 – 12:00
12:30 – 15:00
MUDr. Stracová
Streda 8:00 – 12:00
12:30 – 15:00
MUDr. Stracová
Štvrtok 8:00 – 12:00
12:30 – 15:00
MUDr. Stracová
Piatok

7:00 – 8:00 príprava ambulancie, odbery, vyhodnocovanie lab. vyšetrení, práca na oddelení
8:00 – 12:00 vyšetrenia pacientov, 12:00 – 12:30 Obedňajšia prestávka
12:30 – 15:00 vyšetrenia pacientov, 15:00 – 15:30 administratíva

Objednávanie pacientov telefonicky:
na ambulancii: 13:30 – 15:00
na infocentre: 8:30 – 13:30