Kalendár zasadaní EK

Domov / Kalendár zasadaní EK

Etická komisia zasadá podľa harmonogramu zasadnutí, spravidla raz mesačne.

Kalendár zasadnutí na rok 2021
12.1.2021      20.7.2021
16.2.2021     17.8.2021
16.3.2021     21.9.2021
20.4.2021     19.10.2021
18.5.2021     16.11.2021
15.6.2021     14.12.2021