Kalendár zasadaní EK

Domov / Kalendár zasadaní EK

Etická komisia zasadá podľa harmonogramu zasadnutí, spravidla raz mesačne.