MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

  Prednostka neonatologickej kliniky, Lekárka
  MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.

  Kde ma nájdete

  Neonatologická klinika SZU,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2195
  Email: jnikolinyova@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Stredoškolské vzdelanie:

  • 1982-1986 Gymnázium Ľ.Štúra Zvolen

  Vysokoškolské vzdelanie:

  • 1986- 1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava odbor VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

  Ďalšie vzdelanie:

  • 2018 Jesseniova lekárska fakulta, Martin, UK Bratislava DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
  • 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Špecializačný odbor ZDRAVOTNÍCKY MANAŽMENT A FINANCOVANIE
  • 2007 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií špecializačná atestácia v odbore NEONATOLÓGIA
  • 2002 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave špecializačná atestácia v odbore  DETSKÁ  KARDIOLÓGIA
  • 1995 Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave  – špecializačná atestácia I. stupňa  v odbore PEDIATRIA
  • 1986- 1992 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava odbor VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

  Doplnkové vzdelanie          

  • Certifikát z detskej echokardiografie
  • Certifikát z detskej abdominálnej ultrasonografie
  • Certifikát z detskej ultrasonografie mozgu

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • 1992-2003 NsP Zvolen – detské oddelenie – lekár oddelenia JIRS

  Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

  • 2016- trvá Neonatologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica Prednostka Neonatologickej kliniky SZU Banská Bystrica
  • 2014-2016 Oddelenie neonatológie a JIRS  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica Primárka
  • 2003-2014 Oddelenie neonatológie a JIRS  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica zástupca primára

  Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Krajský odborník pre neonatológiu MZ SR
  • Slovenská Neonatologická spoločnosť
  • Slovenská Pediatrická Spoločnosť
  • Slovenská Kardiologická spoločnosť