MUDr. Jakub Bača

  Lekár
  MUDr. Jakub Bača

  Kde ma nájdete

  II. Klinika úrazovej chirurgie SZU,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Email: jbaca@nspbb.sk