Nové logo budúcej nemocnice

    Banskobystrická Rooseveltova nemocnica sa v rámci malého prieskumu na Facebooku podelila s fanúšikmi o návrhy loga budúcej nemocnice. Ďakuje všetkým, ktorý sa do neho zapojili.
    Nové logo budúcej nemocnice

    Páči sa nám najmä preto, že najviac vystihuje zadanie, a to, že v logu má byť zahrnutá kontinuita a prepojenie medzi súčasnou a novou nemocnicou. Modré „H“áčko je uchovaním dominanty nemocnice – monoblokov B1 a B2 a zelené X je tvar novej budovy. Štyri zelené bodky za názvom nemocnice znázorňujú štyri pavilóny hlavného objektu