Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice

    FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ukončila proces projektu komplexnej rekonštrukcie zrušením verejného obstarávania bez podpisu zmluvy.
    Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby novej nemocnice

    Vzhľadom na časový odstup,  vývoj cien vstupov a vysoký nárast cien stavebného materiálu,  by projekt, tak ako bol nadimenzovaný a obstarávaný v roku 2019, nebol finančne v súčasnosti udržateľný.

    Komunikácia nemocnice so zriaďovateľom ministerstvom zdravotníctva však na túto tému nekončí. FNsP FDR má naďalej veľkú snahu uspieť pri čerpaní prostriedkov na potrebné renovácie budov.

    Vedenie nemocnice vyhotoví preto viacero návrhov projektov, od čiastkových, najpotrebnejších renovácií, cez nový návrh komplexnej rekonštrukcie a až po prípadnú výstavbu novej nemocnice (v katastrálnom území mesta Banská Bystrica)