V otázke dopravy plánujeme počas výstavby zaviesť efektívne riešenia

  Dopravná situácia v okolí nemocnice je jednou z najčastejšie diskutovaných tém. Počas výstavby novej nemocnice bude doprava v okolí nemocnice značne obmedzená, preto sme pri navrhovaní riešení dopravnej situácie spolupracovali aj s expertmi na dopravu
  V otázke dopravy plánujeme počas výstavby zaviesť efektívne riešenia
  Na návrhoch riešení sme pracovali niekoľko mesiacov spoločne aj s Mestom Banská Bystrica, Banskobystrickým samosprávnym krajom, všetkými záchrannými zložkami na čele s expertmi na dopravu, aby sme dopad výstavby novej nemocnice na dopravu minimalizovali.
  KĽÚČOVÚ ÚLOHU BUDÚ ZOHRÁVAŤ ALTERNATÍVNE SPÔSOBY DOPRAVY 
  Našim cieľom je vytvoriť pre všetkých našich pacientov a zamestnancov čo najlepšie podmienky na to, aby mohli pri ceste do nemocnice využiť predovšetkým verejnú dopravu, cyklo koridory a bezpečné chodníky pre chodcov. Chceme, aby alternatívne spôsoby dopravy využívali najmä tí, ktorí na to majú možnosti.
  PLÁNOVANÉ OPATRENIA 
  • Bezplatné záchytné parkoviská s priamym spojom MHD do nemocnice
  • Zvýšenie frekvencie a zefektívnenie prepojenia liniek MHD do a z nemocnice
  • Zavedenie pruhov výhradne pre verejnú hromadnú dopravu
  • Vybudovanie bezpečných cyklo koridorov a chodníkov pre chdocov
  • Zriadenie inteligentnej svetelnej križovatky
  • Vytvorenie odstavných plôch pre taxi služby a krátkodobé státie
  • Zabezpečenie prístupu do nemocnice pre ŤZP
  • Zavedenie regulácie parkovacích miest v okolí nemocnice
  Záleží nám na tom, aby sa pacienti vedeli dostať do našej nemocnice počas celej jej výstavby, a zároveň, aby aj obyvatelia mesta boli komfortní a odľahčili sme celé územie,
  dodáva riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA .
   
   
  Všetky naše kroky sme dôkladne premysleli a zvážili, a veríme, že spoločne sa všetci rýchlo adaptujeme na dočasné nové podmienky, aby sme sa o pár rokov mohli spoločne tešiť z jednej z najmodernejších nemocníc na Slovensku.