Projekt novej nemocnice má už aj svojich dozorcov

    Minulý týždeň sme podpísali zmluvu so stavebno-technickým dozorom a projektovým manažmentom projektu Rekonštrukcie a výstavby novej Rooseveltovej nemocnice.
    Projekt novej nemocnice má už aj svojich dozorcov

    Víťazom verejného obstarávania sa stalo združenie IZ BUNG a ProClienta Group a spolu so zástupcami združenia sme podpisom oficiálne ,,naštartovali“ našu spoluprácu.

    Symbolicky sme si na našu spoločnú cestu štrngli nealkoholickým šampanským a rovno sa pustili do obhliadky jednotlivých stavenísk dočasných stavieb, ktoré sa u nás už postupne budujú.

    Veľmi sa tešíme, že projekt Výstavby a rekonštrukcie novej nemocnice postupuje podľa harmonogramu  tak ako má. Už teraz sa tešíme na výsledok  niekoľkoročných príprav tohto obrovského projektu.