Prebieha vyhodnocovanie ponúk

    Radi by sme informovali, že vo štvrtok 8.2.2024 prebehlo otváranie ponúk k zákazke Rekonštrukcie a výstavby FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
    Prebieha vyhodnocovanie ponúk

    Od tohto okamihu prebieha proces vyhodnocovania.

    O výsledkoch budeme informovať.