O krok bližšie k novej banskobystrickej nemocnici

  Podpísali sme zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice.
  O krok bližšie k novej banskobystrickej nemocnici

  Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici dnes po ukončení verejného obstarávania podpísala zmluvu so zhotoviteľom na výstavbu novej nemocnice. Nič tak nebráni ďalšej realizácii projektu. „Stavebné práce sa začnú už čoskoro. Ministerstvo zdravotníctva nepretržite komunikuje s Rooseveltovou nemocnicou ohľadom procesu a harmonogramu výstavby novej nemocnice financovanej do hrubej stavby z Plánu obnovy a odolnosti. Teší ma, že slovenský pacient je o krok bližšie k nemocnici 21.storočia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

  Ministerka už niekoľkokrát ubezpečila, že urobí všetko preto, aby európske peniaze z Plánu obnovy a odolnosti, ktoré sú určené na výstavbu rekonštrukcie, modernizácie a obnovu zdravotníckych zariadení naprieč Slovenskom, neprepadli a boli použité tam, kde sú potrebné. „Vďaka tejto veľkej investícii dokážeme priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, pretože investície do modernizácie zdravotníckych zariadení sú kľúčové pre rozvoj infraštruktúr a progres nášho zdravotníctva,“ doplnila Zuzana Dolinková.

  Výstavba Rooseveltovej nemocnice bola zaradená k projektom financovaným z Plánu obnovy a odolnosti uznesením vlády SR č. 334/2023. Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil v októbri 2023 verejné obstarávanie na zhotoviteľa na základe zaslanej žiadosti Rooseveltovej nemocnice. Termín na predkladanie ponúk uplynul 8. februára 2024 a nemocnica následne pristúpila k ich vyhodnocovaniu. Do verejného obstarávania sa prihlásilo celkovo 5 uchádzačov. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bolo zverejnené 22.marca 2024. Po jeho zverejnení obdržal  Úrad pre verejné obstarávanie námietku od jedného z neúspešných uchádzačov, na základe ktorej Úrad konanie dňa 7. mája 2024 zastavil.

  Úspešným uchádzačom sa stalo Združenie nemocnica BB, STRABAG PS – SIEBERT + TALAŠ s víťaznou ponukou v hodnote 297 457 418,13 EUR bez DPH.  

  Zhotoviteľ sa zaviazal dodať stavbu a odovzdať ju v zmysle stanovených míľnikov s počtom 771 lôžok. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti nie sú ohrozené a v realizácii projektu sa pokračuje podľa plánu. V rámci realizácie sa bude konať asanácia budov, rekonštrukcie a výstavby, a to za plnej prevádzky nemocnice. Príprava dočasných priestorov pre prevádzky nemocnice prebieha, sťahovacie práce by mali začať ihneď po podpise zmluvy so zhotoviteľom. V priebehu tohto roka by následne malo prísť k búracím prácam a v decembri 2024 je naplánované začatie samotnej výstavby nemocnice.

  „Nová budova Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici je najväčším zdravotníckym projektom Plánu obnovy. Stredné Slovensko si novú modernú nemocnicu zaslúži a mňa teší, že Plán obnovy prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pacient musí byť na prvom mieste a má právo na prvotriednu zdravotnú starostlivosť bez ohľadu na to, v ktorej časti Slovenska žije. Želám vedeniu nemocnice, zhotoviteľovi a tiež všetkým obyvateľom spádového regiónu, aby sa tento projekt zrealizoval v požadovanom termíne a bol dôkazom, že historicky najväčší reformný a investičný projekt na Slovensku - Plán obnovy a odolnosti – nás posúva o ďalší level bližšie k špičke krajín EÚ. Progres v implementácii musí byť našim spoločným cieľom,“ uviedol podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec.

  „Verím, že tak komplexný projekt, akým výstavba novej Rooseveltovej nemocnice bez pochýb je, bude silnou pridanou hodnotou pre pacientov regiónu, zamestnancov, ale aj celého Slovenska. Zároveň verím, že pozitívna vízia nám pomôže prekonať všetky prekážky a dôjsť k úspešnému cieľu otvorenia novej nemocnice v Banskej Bystrici,“ dodala riaditeľka Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková.

  Nová nemocnica v Banskej Bystrici je jednou z najvýznamnejších investícií do zdravotníckej infraštruktúry za posledné desaťročia na Slovensku. Základnou myšlienkou tohto projektu je centralizácia zdravotníckych prevádzok do funkčného celku s optimalizáciou väzieb zdravotníckej starostlivosti, pohybu pacientov, zdravotníckeho personálu, prevádzkových tokov v oblasti zásobovania nemocnice a k tomu potrebný a nevyhnutný rozvoj technického zázemia a infraštruktúry.

  Výstavba bude zahŕňať stavbu hlavnej budovy nemocnice a budovu infekčných disciplín a technických prevádzok. Moderný koncept budov bude vybavený najmodernejšími technológiami a mnohé procesy budú digitalizované a zautomatizované. Maximalizuje sa aj komfort pacientov a zamestnancov. Izby budú navrhnuté prioritne pre jedného a dvoch pacientov. Každá pacientska izba bude mať vlastné sociálne zariadenie (sprchu, toaletu). Súčasťou objektu je aj parkovací dom, vďaka ktorému sa  zvýši počet parkovacích miest a zlepší sa aktuálne veľmi problematická situácia s parkovaním v areáli nemocnice a jeho blízkom okolí.